Spirometria – na czym polega i jak wygląda?

Zauważyłeś u siebie niepokojące syndromy astmy lub chorób płuc? Natychmiast zgłoś się na badanie spirometryczne! Te badanie ocenia pojemność oraz objętość płuc, monitoruje przepływ powietrza przez drogi oddechowe. Pozwala na analizę płuc oraz dróg oddechowych oraz wykrycie ewentualnych chorób w tych obszarach. Do badania używa się spirometru (dawniej nazywano go oddechomierzem), który za pomocą wdychanego oraz wydychanego powietrza pacjenta określa jakość jego płuc. Po 40. Roku życia takie badanie należy wykonywać co dwa lata. Jeśli męczy nas kaszel oraz jesteśmy uzależnienie od nikotyny – takie badanie powinniśmy wykonywać częściej.

Na czym polega?

Na podstawie otrzymanych wyników z testu spirometrycznego wylicza się przepływ oraz objętości płuc. Kiedy po wykonanym teście, wyniki wykazują odchylenia od normy jest to sygnałem o pewnych nieprawidłowościach. Jest to badanie bezbolesne oraz bezinwazyjne. Może je wykonać lekarz rodzinny lub pneumolog.

Kto powinien wziąć udział w takim badaniu?

Osoby po 40 roku życia, palące lub pracujące z toksycznymi czynnikami powinny wykonywać test co dwa lata lub częściej – w zależności od decyzji lekarza pneumologa. Oprócz nich, w badaniu powinny wziąć udział:

 • Osoby z objawami chorób układu oddechowego (męczący kaszel, duszności)
 • Osoby, które stosują leki mogące uszkodzić układ oddechowy
 • Osoby, u których zdiagnozowano chorobę układu oddechowego
 • Osoby, u których wykonano przeszczep płuc

Jak się do niego przygotować?

Jeśli jesteś osobą palącą – musisz odstawić papierosy co najmniej na cztery godzin lub na cały dzień. Nie należy również spożywać alkoholu w dniu badania. Ostatni posiłek należy zjeść dwie godziny przed badaniem. Badanie polega na głębokim oddychaniu, dlatego należy zadbać o wygodne ubranie, które nie będzie krępowało ruchów. Nie należy wykonywać intensywnego wysiłku, ponieważ na badaniu oddech powinien być unormowany. Powinno się również ostawić leki antyastmatyczne, jeśli badanie będzie wykonywane po inhalacji leku rozkurczającego oskrzela. W takiej sytuacji, o konieczności ostawienia leku poinformuje lekarz.

Jakie są przeciwwskazania?

Badania nie powinny wykonywać osoby, które:

 • W ostatnim czasie miały zawał serca lub udar
 • Przebyły odwarstwienie siatkówki
 • Miały wykrytego tętniaka aorty lub tętnic mózgowych
 • W ostatnim czasie odbyły operacje okulistyczne
 • Posiadają podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe
 • Zmagają się z niewydolnością oddechową, bólem w klatce piersiowej oraz jamie brzusznej
 • Przebieg badania spirometrycznego

Badanie odbywa się w pozycji siedzącej. Ustnik spirometru należy włożyć do ust i wykonywać polecenia lekarza. Na początku badania istotne jest, aby oddychać spokojnie. Następnie osoba przeprowadzająca badania poprosi o nabranie głębokiego powietrza oraz wykonać szybki wydech. Zazwyczaj taką procedurę powtarza się trzykrotnie. Badanie czynnościowe układu odpornościowego to spirometria, wyniki uzyskane podczas analizy spirometrycznej powinny zostać zweryfikowane przez lekarza. Medyk oceni wartość parametrów badania oraz poprowadzi dalsze leczenie.

Jak wykonać badanie u dzieci?

Wykonanie badania spirometrycznego u dzieci jest utrudnione, ponieważ dzieci mają niską objętość oddechową. Przez co oddech będzie płytki oraz krótszy. Ten czynnik uniemożliwia wykonanie dokładnej analizy. Lekarz przed przystąpieniem do badania dzieci w wieku 3-6 lat powinien zorganizować gry interaktywne (np. dmuchanie balonów), które znacznie pomoże w przeprowadzeniu poprawnego badania.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest