Błędna diagnoza lekarska. Gdzie zgłosić błąd w sztuce lekarskiej?

Każdy z nas jest pacjentem – do lekarza udajemy się z przeziębieniem, z bardziej skomplikowanymi schorzeniami czy też aby wykonać badania. Warto korzystać z profesjonalnej opieki medycznej, bowiem diagnoza lekarska online nie wystarcza. Dbanie o swoje zdrowie jest ważne tak samo jak świadomość praw, które w związku z tym nam przysługują. Jedno z nich związane jest z błędną diagnozą postawioną przez lekarza. Sprawdź co możesz w takim przypadku zrobić, gdzie zgłosić błąd w sztuce lekarskiej oraz jak skutecznie dochodzić swoich praw!

Jakie prawa posiada pacjent?

Zespół praw, które przysługują pacjentom zawarty jest w kilku aktach prawnych, które obecnie obowiązują w Polsce. Do najważniejszych uprawnień zalicza się przede wszystkim:

 • prawo do świadczeń zdrowotnych
 • prawo dostępu do dokumentacji medycznej
 • prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, posiadanych prawach oraz rodzaju i zakresie oferowanych świadczeń zdrowotnych
 • prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza

Czym jest błąd lekarski?

Kiedy dotykają nas symptomy jakieś choroby zwykle pierwsze co robimy to szukamy w Internecie informacji na temat danego schorzenia. Jednak diagnoza lekarska online zwykle nie jest do końca wiarygodna. Bardziej rozsądnym rozwiązaniem jest udanie się do lekarza, który przeprowadzi z nami wywiad lekarski i zbada nas. Jednak również wtedy może dojść do sytuacji, w której zostanie udzielona błędna diagnoza lekarska. Błąd lekarski określany jest również mianem błędu medycznego lub w sztuce lekarskiej. Dochodzi do niego, gdy nieumyślne zaniechanie lub działanie lekarza doprowadza do szkody u pacjenta. Będzie to również zaniedbanie obowiązujących reguł związanych z wykonywanym zawodem. Skutkiem takiego zachowania lekarza jest najczęściej wydanie błędnej diagnozy.

Gdzie zgłosić błąd w sztuce lekarskiej?

Błędna diagnoza może mieć daleko idące konsekwencje – w końcu chodzi o nasze zdrowie, a nawet życie. Trzeba więc mieć świadomość na temat tego jakie kroki można podjąć, aby lekarz, który dopuścił się nieprawidłowego postępowania poniósł odpowiednie konsekwencje. Kiedy Twoje prawa zostaną naruszone możesz zgłosić to do następujących podmiotów:

 • kierownika podmiotu świadczącego usługi zdrowotne, w którym doszło do wydania błędnej diagnozy lekarskiej
 • Rzecznika Praw Pacjenta
 • Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Okręgowej izby lekarskiej
 • cywilnego sądu powszechnego
 • wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o błędach medycznych
 • organów ścigania – jeśli występuje podejrzenie, że doszło do popełnienia przestępstwa

Co powinien zawierać wniosek?

Aby ubiegać się o odszkodowanie za błąd popełniony przez lekarza niezbędne jest złożenie odpowiednio wypełnionego wniosku. Powinien on zawierać następujące informacje: podstawowe dane personalne poszkodowanego pacjenta, dane oskarżonego lekarza i placówki, w której pracuje, określenia błędu medycznego do jakiego doszło, przedstawienie propozycji dotyczącej formy oczekiwanego zadośćuczynienia.

Przestrzeganie wymienionych powyżej praw przysługujących pacjentom jest obowiązkiem wszystkich osób, które uczestniczą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Będą to więc lekarze, pielęgniarki oraz inne osoby, które mają jakikolwiek kontakt z chorym. Jednak z drugiej strony również każdy pacjent powinien posiadać odpowiednią wiedzę dotyczącą uprawnień, które posiada. W tym niezwykle ważne jest prawo do zgłoszenia sytuacji, w której lekarz dokona błędnej diagnozy. Już teraz doskonale wiesz, co należy wtedy zrobić!

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest