Trening motoryczny – na czym polega?

W treningu motorycznym nie ma miejsca na przypadek. Stosowane metody i zalecane ćwiczenia zawsze opierają się na indywidualnie opracowanym planie treningowym, uwzględniając konkretne możliwości i potrzeby, które diagnozuje wstępny test. Ale na czym dokładnie polega trening motoryczny? I kto może wykonywać tego rodzaju ćwiczenia?

Trening motoryczny

Trening motoryczny to rodzaj treningu, który ma na celu poprawę zdolności motorycznych i ogólnej sprawności organizmu. To sprawdzone metody na wszechstronny rozwój fizyczny – często zaniedbywany nawet przez samych sportowców. Istota treningu motorycznego opiera się na wzmocnieniu słabych punktów i wsparciu organizmu w jego fizycznych możliwościach. Jest zawsze prowadzony pod okiem doświadczonego fizjoterapeuty, który nigdy nie lekceważy sygnałów organizmu, a ćwiczenia dopasowuje do konkretnej osoby, jej możliwości, formy i uprawianej dyscypliny. Dzięki temu trening tego rodzaju w żadnym razie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, bo odpowiednio prowadzony jest całkowicie bezpieczny – nie nadweręża mięśni ani stawów, a nawet zapobiega kontuzjom. Co więcej, zawsze poprzedzony zostaje testem zdolności i możliwości motorycznych, a uzyskane w ten sposób dane pozwalają na opracowanie całkowicie indywidualnego planu treningowego.

Trening motoryczny – dla kogo?

Trening motoryczny jest przeznaczony przede wszystkim dla osób aktywnych fizycznie, dla sportowców i osób rehabilitowanych ruchowo.
W każdym przypadku forma treningu jest dostosowywana do indywidualnych możliwości ćwiczącego, a w przypadku sportowca dodatkowo do dyscypliny, którą uprawia. Sam rodzaj dyscypliny zaś ma tu znaczenie o tyle, że ćwiczenia dobierane są do konkretnego rodzaju uprawianego sportu – ale dla każdego można taki trening dopasować. Nie chodzi przy tym o zwiększenie intensywności ćwiczeń, co mogłoby spowodować zbytnie obciążenie, a w konsekwencji urazy i kontuzje. Bo uzyskanie lepszych wyników opiera się na wsparciu ogólnego rozwoju fizycznego.
Dla rehabilitowanych pacjentów po przebytych urazach i kontuzjach stanowi nieocenione wsparcie rehabilitacji ruchowej, a także istotny krok do powrotu do pełnej sprawności. Ale ten rodzaj treningu może być wykonywany również przez dzieci. Dostosowany do możliwości i wieku dziecka skutecznie i bezpiecznie wspiera jego rozwój ruchowy, co w oczywisty sposób przekłada się na poziom formy i stan zdrowia małoletnich.

Trening motoryczny – cele

W najbardziej ogólnym sensie celem treningu motorycznego jest ogólna poprawa formy fizycznej i zdrowia. To jednak nie wszystko!
Jeśli za jego istotę uznamy indywidualnie opracowany plan ćwiczeń, to wyznaczone metody będą za każdym razem inne, a co za tym idzie różnić będą się również cele trenowania. To, co wspólne to budowanie efektywnej siły, która pozwoli na zwiększenie wydajności. Bo w każdej sytuacji chodzi przede wszystkim o poprawę koordynacji ruchowej i ogólnej sprawności. A co więcej – to zdobycie pewnej kluczowej świadomości swojego ciała, która w efekcie da możliwość jego świadomego kontrolowania.

Dla sportowca trening motoryczny będzie owocował więc poprawą wyników, za czym stoi wzmocnienie słabych punktów osoby trenowanej, które przecież tak często ograniczają możliwości sportowe. Tego rodzaju metody tworzą ponadto solidne ramy dla bezpiecznego uprawiania konkretnej dyscypliny, co zapobiega również możliwym kontuzjom i urazom. W przypadku wsparcia rehabilitacji przyczyni się z kolei do poprawy ogólnego stanu zdrowia pacjenta – pomoże odbudować mięśnie, odzyskać sprawność i pełną zdolność ruchową.

Przykładowy trening motoryczny

Z uwagi na to, że w samej koncepcji treningu motorycznego tkwi założenie o indywidualnym opracowaniu planu dla konkretnej trenowanej osoby trudno o ogólną definicję czy postać treningu, która będzie odpowiednia dla wszystkich. Każdy sportowiec i pacjent jest inny. Dlatego kluczowym elementem treningu jest analiza potrzeb, potencjału i odnalezienie słabych punktów, co prowadzi do etapu następnego, którym jest ich odpowiednie i efektywne wzmocnienie. Niemniej jednak można mówić tutaj o pewnych stałych elementach, na których bazuje ten rodzaj treningu niezależnie od swojej konkretyzacji. To przede wszystkim rozgrzewka jako ważny i niezbywalny element właściwie każdego treningu oraz trening właściwy.

Opracowany indywidualnie plan treningu motorycznego w krótkim czasie bezpośrednio przełoży się na stan zdrowia pacjenta, formę fizyczną ćwiczącego i wyniki sportowe. Zawsze istotne i wręcz kluczowe jest natomiast kompleksowe realizowanie planu, kierownictwo doświadczonego specjalisty i regularność wykonywania treningu – bo tylko spełnienie tych warunków może dać wymierne efekty.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest