Amnezja – przyczyny, objawy i leczenie

Amnezja, czyli czasowy lub całkowity zanik pamięci. Wyróżniamy 2 główne typy amnezji: następczą – czyli utratę zdolności zapamiętywania nowych informacji , wsteczna – czyli utrata pamięci odnośnie do zdarzeń przed urazem będącym przyczyną amnezji. Poniżej przedstawione zostały przyczyny takiego zjawiska, a także jego objawy i postępowanie medyczne w przypadkach zaniku pamięci.

Przyczyny amnezji

Jedną z najczęstszych przyczyn amnezji są urazy głowy, a zwłaszcza dotyczące bezpośrednio części potylicznej lub skroniowej, a także wstrząsy mózgu. Bezpośrednią przyczyną zaników pamięci w takich przypadkach jest uszkodzenie ośrodków pamięci, czyli synaps odpowiedzialnych za magazynowanie nich wspomnień. Zaniki pamięci najczęściej dotyczą momentu wypadku w którym doszło do urazu, oraz okresu od kilku do kilkudziesięciu minut przed i po urazie. Jednak przy poważniejszych urazach, może dojść do utraty pamięci także z okresu nie związanego czasowo z chwilą wypadku. Na podobnej zasadzie możemy zaobserwować utratę pamięci związaną z przedawkowaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. Substancje te mogą upośledzić nasz układ nerwowy i spowodować czasową amnezję następczą, do czasu pozbycia się tych substancji z organizmu.

Dodatkowo poza bezpośrednim uszkodzeniem głowy, możemy mieć do czynienia z zanikiem pamięci także w wypadkach, przy których nie została ona uszkodzona. Powodem utraty pamięci w takich sytuacjach jest szok pourazowy, w przeciwieństwie do poprzedniego powodu, tutaj mamy do czynienia z zaburzeniem na tle emocjonalnym. Dokładna przyczyna takiego zaburzenia nie jest naukowo zbadana. Jedna z najbardziej prawdopodobnych hipotez mówi ,że silne emocje związane z zagrożeniem życia, wyłączają pewne segmenty naszej świadomości, aby cała nasza energia mogła być użyta do znalezienia pomocy i ocalenia naszego życia.

Kolejną przyczyną utraty pamięci, może być choroba alzheimera, udar mózgu, niedotlenienie tkanki nerwowej czy skutek uboczny leczenia elektrowstrząsami.

Postępowanie kliniczne w wypadku zaników pamięci

Amnezja może minąć zupełnie samoistnie, co nie znaczy oczywiście, że w każdym przypadku będzie to takie proste. Jest to bowiem sprawa bardzo personalna i zależna od wielu czynników.

Bardzo pozytywne rezultaty w przypadku zaników pamięci mogą przynieść różne formy terapii zajęciowej. Podczas takiej terapii pacjenci uczeni są między innymi różnych technik zapamiętywania oraz próbują pomóc osobie w nawróceniu ich utraconych wspomnień.

Leczenie amnezji jest niestety problematyczne, z uwagi na brak dostarczającej wiedzy naukowej dotyczącej systemów pozwalających na gromadzenie wspomnień. Jeśli Twój bliski został dotknięty takim problemem, na pewno musisz okazać mu wiele wsparcia, a także zalecić cierpliwość.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest