Skierowanie do NFZ – podstawowe informacje, ważność i kto może je wypisać

Żeby udać się do lekarza specjalisty, do szpitala na planowy pobyt lub zabieg, czy do sanatorium potrzebujemy skierowanie NFZ. Jest to dla nas swoista przepustka, która upoważnia nas do skorzystania ze świadczeń zdrowotnych pokrywanych finansowo z kasy chorych. Dzięki niej, będąc na przykład w sanatorium mamy zapewnione zabiegi fizjoterapeutyczne, opiekę lekarską, jak i pielęgniarską oraz wyżywienie, czy miejsce do spania. W ramach ubezpieczenia zdrowotnego każdy człowiek ma zagwarantowaną opiekę lekarską, jednakże, żeby udać się na przykładowo planowany zabieg wymagane jest skierowanie, które to daje gwarancje szpitalowi, w którym jesteśmy, że posiadamy ubezpieczeni zdrowotne i szpital może świadczyć usługi, które pokryje kasa chorych.

Podstawowe informacje na temat skierowania NFZ

Jest to dokument, w większości przypadków wystawiany przez lekarza rodzinnego, który upoważnia nas i daje nam możliwość korzystania ze świadczeń szpitalnych/leczniczych w ramach funduszu kasy chorych. Co to oznacza? Skierowanie NFZ jest swoistym „kluczem”, który otwiera nam drzwi do leczenia państwowego i sprawia, że możemy korzystać z usług leczniczych bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Skierowanie daje nam również możliwość udziału w wyjazdach leczniczych w sanatoriach, czy możliwość korzystania z zabiegów fizjoterapeutycznych.

Jak długo jest ważne pojedyncze skierowanie?

W większości przypadków jest tak, że skierowanie NFZ jest ważne do momentu, dopóki wszystko wskazuje na konieczność podjęcia niezbędnych działań leczniczych. Ostatecznie traci swoją ważność w momencie wykonania czynności, które były wskazane dla zdrowia pacjenta i były zgodne ze skierowaniem. W przypadku przyjęcia pacjenta do specjalistycznej przychodni lekarskiej, skierowanie jest ważne przez cały okres wykonywania świadczeń. Przykładowo do szpitalni trafi osoba z tracheostomią. Rurkę tracheostomijną wymienia się raz na dwa tygodnie, zatem dana osoba będzie regularnie korzystała ze świadczenia wymiany rurki tracheo.

Kto może wypisać skierowanie NFZ?

W większości przypadków i oferowanych świadczeń skierowanie NFZ może wystawić lekarz rodzinny lub inny, uprawniony lekarz. Do większości świadczeń powinniśmy zaliczyć takie świadczenia jak badania diagnostyczne – na przykład pobranie krwi, świadczenie w ramach specjalistycznej opieki ambulatoryjnej – opieka domowa dla pacjentów przewlekle chorych, leczenie uzdrowiskowe – przykładowo wyjazd do sanatorium, czy innego centrum uzdrowiskowego, na rehabilitację leczniczą – w centrum rehabilitacyjnym oraz na opiekę długoterminową – przy pacjentach przewlekle chorych. Dobrze pamiętać, że to nasz lekarz rodzinny wystawia zdecydowaną większość skierowań. Co więcej, w nagłych przypadkach powinniśmy otrzymać skierowanie na szpitalny oddział ratunkowy lub do poradni specjalistycznej. Dodatkowo, pamiętajmy, że skierowanie NFZ do obojętnie jakiego szpitala może wystawić każdy lekarz, niezależnie od wykonywanej specjalizacji, czy miejsca pracy. Należy pamiętać, że w przypadku, gdy mieliśmy świadczenie usług przez na przykład szpital, a nie mieliśmy wystawionego skierowania NFZ, szpital może obciążyć nas kosztami, które musiał ponieść. Sytuacja to nie ma miejsca w przypadku ratowania życia ludzkiego i nagłych, pilnych przypadkach, jak poród.

A co w przypadku, gdy nie otrzymamy skierowania? W tej sytuacji powinniśmy ubiegać się o ponowne wystawienie skierowania NFZ przez lekarza pierwszego kontaktu. Gdy jednak taka sytuacja nie jest możliwa, powinniśmy udać się prywatnie do lekarza specjalisty, który wypisze nam właściwe skierowanie NFZ do pożądanego przez nas specjalisty, czy miejsca. Widać zatem, że skierowanie to niezwykle przydatny dokument, gdy planujemy korzystać z usług lekarskich, które pokryje nasze ubezpieczenie zdrowotne. Niestety, czas oczekiwania do lekarza oraz czas, w jakim skierowanie jest ważne, sprawiają, że zdarzają się sytuacje, gdzie potrzebne jest ponowne wystawienie skierowania NFZ. Całe szczęście, że pozostaje pewna grupa lekarzy, do których nie jest ono wymagane, wyobraźmy sobie wyrabiać skierowanie za każdym razem, gdybyśmy szli do dentysty.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest