Limfocyty – ich rola, normy powyżej i poniżej, badania

Limfocyty są komórki układu odpornościowego, które pełnią funkcję naturalnych obrońców organizmu. Uczestniczą one w podstawowej odpowiedzi odpornościowej. Zarówno niskie jak i wysokie stężenie limfocytów, może świadczyć o patologii w organizmie. Dlaczego?

Co to są limfocyty?

Limfocyty to jedna z grup leukocytów, czyli białych krwinek. Pełnią one różne funkcję i są wytwarzane w kilku miejscach, a zatem są komórkami heterogennymi. Miejscami ich powstawania jest grasica, węzły chłonne, szpik kostny czerwony oraz grudki chłonnych błon śluzowych. Ze względu na funkcję, dzielimy limfocyty na kilka podgrup:

 • limfocyty T, grasicozależne, stanowiące największą grupę limfocytów, które są odpowiedzialne za komórkową odpowiedź odpornościową, czyli niszczenie antygenów; wśród nich można wyróżnić:
 • limfocyty Tc, które zabijają komórki docelowe
 • limfocyty Th, wydzielające cytokiny, a dzięki temu wzmacniające odpowiedź immunologiczną
 • limfocyty Treg, które również wydzielają cytokiny, jednak hamują reakcję immunologiczną
 • limfocyty Tγδ, uczestniczące w odpowiedzi przeciwnowotworowej i przeciwzakaźnej
 • limfocyty NKT, posiadające cechy limfocytów T, jak i komórek NK (Natural Killer – naturalnych zabójców), które niszczą komórki nowotworowe oraz wirusowe
 • limfocyty B, szpikozależne, są odpowiedzialne za wytwarzanie przeciwciał oraz rozpoznawanie antygenu; wśród nich można wyróżnić:
 • limfocyty B1, stanowiące 20% wszystkich limfocytów we krwi; wytwarzają przeciwciała oraz mają duży udział w usuwaniu resztek martwych komórek; u człowieka dominują w okresie płodowym
 • limfocyty B2, które mają największe stężenie we krwi, wytwarzają przeciwciała oraz odpowiadają za pierwotną i wtórną odpowiedź immunologiczną

W skrócie, rola limfocytów polega na rozpoznawaniu i unieszkodliwianiu antygenów. W przypadku patogenów – taka odpowiedź jest pożądana. Problem pojawia się, kiedy komórki odpornościowe atakują własny organizm, jak ma to miejsce w przypadku chorób autoimmunologicznych lub przeszczepionych organów.

Limfocyty – norma i badanie

Badanie poziomu limfocytów, polega na zwykłym oddaniu krwi. Należy pamiętać, że należy się na nie wybrać na czczo. W interpretacji otrzymanych wyników, należy brać pod uwagę aktualną dietę, a także przyjmowane suplementy i leki. Wpływają one na poziom tych komórek. Prawidłowy poziom limfocytów jest zależny od wieku, a ich stężenie procentowe powinno się mieścić w granicach:

 • 0 – 6 dni: 26-36%
 • 7 – 13 dni: 36-46%
 • 14 – 30 dni: 43-53%
 • 1 – 11 miesięcy: 45-75%
 • 1 – 3 lat: 50-70%
 • 4 – 5 lat: 40-60%
 • 6 – 7 lat: 32-52%
 • 8 – 15 lat: 28-48%
 • 16-19 lat: 25-45%
 • dorośli: 15-40%

Limfocyty obniżone – limfopenia

Powodem do niepokoju, są wyniki badań wskazujące na zawartość limfocytów mniejszą niż 15%. Oznacza to osłabienie układu odpornościowego. Przyczyny takiego stanu mogą być różne. Niski poziom może towarzyszyć niektórym chorobom dziedzicznym oraz anemii aplastycznej. Inną przyczyną są choroby wirusowe (jak AIDS, WZW) lub autoimmunologiczne – toczeń, reumatoidalne zapalenie stawów lub stwardnienie rozsiane. Niski poziom limfocytów, towarzyszy również nowotworom, szczególnie nowotworowi krwi. Skrajnie niskie stężenie towarzyszy białaczce oraz chłoniakowi. Należy pamiętać, że oprócz choroby, na niski poziom limfocytów, mają wpływ przyjmowane leki, wysoka aktywność fizyczna, a także intensywny stres.

Limfocyty podwyższone

Wykroczenie poziomu limfocytów poza normę, jest takim samym powodem do niepokoju, jak zbyt niski poziom. Możemy wyróżnić trzy główne przyczyny takiego stanu:

 • infekcje (wirusowe lub bakteryjne)
 • zaburzenia autoimmunologiczne – atakowanie organizmu przez samego siebie
 • nowotwory krwi lub układy limfatycznego

Jak widać, podwyższony poziom limfocytów, może być spowodowany przez wiele przyczyn i w każdej sytuacji, należy skonsultować nieprawidłowe wyniki z lekarzem.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest