Internista – czym zajmuje się lekarz pierwszego kontaktu?

Nikomu nie jest obcy termin „lekarz pierwszego kontaktu” jednak czy na pewno zdajemy sobie sprawę co dokładnie kryje się pod tym pojęciem? Często zdarza się, że lekarz internista błędnie interpretowany jest jako lekarz rodzinny i choć obaj świadczą podstawową opiekę zdrowotną dla większości osób, istnieje między nimi dosyć istotna różnica, o której warto pamiętać.

Lekarz internista kto to i czym się zajmuje?

Lekarz internista nazywany inaczej lekarzem medycyny wewnętrznej specjalizuje się w diagnostyce i niechirurgicznym leczeniu narządów wewnętrznych. Lekarze tej specjalizacji mają rozległą wiedzę ogólną na temat ludzkiego ciała i fizjologii człowieka, narządów i ich oddziaływania na siebie. Rolą internisty na podstawie wstępnych oględzin jest określić gdzie pacjent powinien szukać konkretnej, specjalistycznej opieki.

Internista jest zwykle pierwszym lekarzem, do którego większość pacjentów zwraca się z problemami zdrowotnymi. Mając obszerną wiedzę w zakresie ogólnego zdrowia człowieka, diagnozują choroby, które wpływają na skórę, oczy, uszy, narządy rozrodcze lub układ nerwowy. Są wyspecjalizowani do radzenia sobie z każdym problemem, z którym zgłasza się pacjent, bez względu na to, czy jest to przeziębienie czy bardziej złożona dolegliwość.

Interniści wykonują też działania prewencyjne: promują zdrowy tryb życia i edukują w kwestii profilaktyki chorób, zdrowia kobiet, zdrowia psychicznego, nadużywania niedozwolonych substancji, alkoholizmu.

Lekarz medycyny wewnętrznej zajmuje się diagnostyka osób dorosłych powyżej 18. roku życia. Udziela porad pacjentom, którzy cierpią na przewlekłe choroby, które ujawniają się szczególnie u osób starszych, do chorób tych należą m.in. cukrzyca, choroby serca, problemy z nerkami, problemy natury endokrynologicznej, POChP (Przewlekła obturacyjna choroba płuc), podwyższony cholesterol, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia krwi. W związku z tym często zdarza się, że internista nawiązuje z pacjentami długofalowe relacje, na bieżąco monitorując stan zdrowia pacjenta.

Co ważne interniści mogą być lekarzami ogólnymi lub specjalistami jak np. kardiolog czy reumatolog. Jeśli nie zdecydują się na specjalizację, są znani jako interniści ogólni. Z całą pewnością jest to jedna z najważniejszych dziedzin medycyny, niosąca za sobą sporą odpowiedzialność i skupiająca się na wszystkich aspektach funkcjonowania organizmu. Warto jednak znać różnicę pomiędzy lekarzem internistą, a lekarzem rodzinnym, gdyż pomimo iż są specjalizacjami zbliżonymi, występują między nimi różnice.

Lekarz rodzinny

Zarówno internista, jak i lekarz medycyny rodzinnej są lekarzami pierwszego kontaktu i zakres ich działalności jest zbliżony. Obaj: wystawiają recepty, zaświadczenia lekarskie, skierowania do lekarzy specjalistów, zlecają wykonanie badań, kierują do szpitala i orzekają o zgonie. Jednak zakres działalności lekarza rodzinnego jest szerszy.

Lekarz medycyny rodzinnej niegdyś zamiennie nazywany ogólnym poza diagnostyką osób dorosłych specjalizuje się również w pediatrii. Medycyna rodzinna obejmuje więc o wiele większą grupę pacjentów, aniżeli medycyna wewnętrzna. Lekarz rodzinny zapewnia pomoc medyczną dorosłym, dzieciom, a także opiekę ginekologiczną pacjentkom.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest