Znaki zodiaku a dopasowanie charakteru. Czy to się sprawdza?

Astrologia jest dziedziną wiedzy, która od zarania dziejów fascynowała i pociągała ludzi. Już w starożytnych imperiach astrologowie i kapłani zgłębiali skomplikowaną wiedze o położeniu gwiazd i ich wpływie na naturę. Potrafili przewidzieć pogodę i różne zjawiska kosmiczne, co pomagało władcom utrzymać kontrolę nad ludem, dzięki wiedzy niepojętej dla zwykłego człowieka, nawet w dzisiejszych czasach. Choć w dawnych dziejach historii astronomia zaliczała się do „Wiedzy Królewskiej” dziś ma status zaledwie dziedziny paranaukowej.

Zodiak to swego rodzaju pas w sferze niebieskiej przez który przechodzi eliptyka, czyli koło wyznaczone ruchem Ziemi wokół Słońca. W tym pozornym ruchu środek słońca przesuwa się pozostając w każdym gwiazdozbiorze przez około miesiąc. Już 500 lat p.n.e. babilońscy astronomowie wpadli na pomysł podziału eliptyki na 12 w przybliżeniu równych części. Tak oswojony nieboskłon łatwiej było interpretować.

Horoskop jest paranaukową dziedziną powstałą na kanwie zodiaku. Pełnił rolę przepowiedni, lub charakterystyki konkretnych osób i wydarzeń, sporządzanych według daty, godziny i miejsca. Znaki zodiaku odpowiadają nazwom gwiazdozbiorów do, których przynależą.

Charakterystyka znaków zodiaku

Każdy z nas zna przypisany do siebie znak, a osoby bardziej zainteresowane horoskopem znają mniej lub bardziej ogólną jego charakterystykę. Osoby przywiązujące wagę do znaków zodiaku, odnajdują w nich klucz do zrozumienia własnej natury, ale także natury bliskich, oraz innych osób z ich otoczenia. Tym bardziej, że każdemu ze znaków odpowiadają takie, które w mniejszym lub większym stopniu są danemu znakowi pokrewne. Dzięki temu dopasowanie partnera o odpowiednim dla nas profilu charakterologicznym wydaje się być bajecznie proste. Chociaż nie ma naukowych dowodów potwierdzających wpływ gwiazd na naszą osobowość, Ci którzy w niego wierzą zazwyczaj potwierdzają prawdziwość prezentowanych w zodiaku cech.

Czy to się sprawdza?

Naukowcy uważają, że iluzja skuteczności horoskopów powodowana jest błędami poznawczymi i efektem Barnuma (efekt horoskopowy). Z efektem tym mamy do czynienia kiedy dana osoba uznaje za trafne opisy własnej osobowości, które w rzeczywistości są zestawami pewnych cech posiadanych przez znaczne grupy ludzi. Ponadto przeprowadzono eksperyment, który pokazał, że osoby wierzące w charakterystyki swoich znaków zodiaku, mogą wykształcić w sobie cechy, które są im przypisane. Hans Eysenck, badacz i teoretyk osobowości w swoim eksperymencie zebrał kwestionariusze badające stopień neurotyczności, introwertyzmu i ekstrawertyzmu wraz z datą urodzenia od dwóch grup. Pierwszą stanowiło około 2000 uczniów pewnej szkoły o profilu astrologicznym, a drugą osoby zupełnie nie zorientowane w temacie zodiaku. Okazało się, że w wypadku pierwszej grupy najczęściej występowała zbieżność z cechami przypisanych znaków, podczas gdy w drugiej ta zależność nie występowała. Zatem prawdopodobnie odpowiedzi na pytanie o to, czy horoskop się sprawdza należy upatrywać w psychologii a nie astronomii. Tym bardziej, że nazwy znaków zodiaku, których używamy, a zatem również ich cechy odpowiadają gwiazdozbiorom położonym w ich obrębie 2000 lat temu. Wskutek precesji osi ziemskiej położenie znaków zodiaku i gwiazdozbiorów ulega zmianie a dany znak pozostaje w swym gwiazdozbiorze przez około 2100 lat. Dobrze jest więc, nie zatracać się całkiem w horoskopie, a traktować go z lekkim przymrużeniem oka, ponieważ w rzeczywistości nie tylko gwiazdy, lecz także masa różnych innych czynników kształtują naszą osobowość.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest