Zasiłek rodzinny na dziecko w 2018 roku. Co się zmieni?

Zasiłek rodzinny na dziecko to wypłacane co miesiąc świadczenie, które ma pomóc rodzinom o niskich dochodach. Sprawdź jakie są warunki otrzymania zapomogi od państwa i jakie stawki obowiązywać będą w nowym okresie zasiłkowym, który rozpoczął się 1 listopada 2017 r.

Zasiłek rodzinny – komu przysługuje?

Prawo do pobierania świadczeń i dodatków z tego tytułu przysługuje:

 • rodzicom/jednemu z rodziców albo opiekunom prawnym/faktycznym dziecka,
 • osobie dorosłej, która się jeszcze uczy.

Zasiłek rodzinny przypada w udziale rodzinom do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub 21. roku życia, jeśli osoba nadal się uczy. W rzeczywistości świadczenie można pobierać do ukończenia przez dziecko 24. roku życia, jeżeli kontynuuje ono naukę w szkole wyższej.

Oczywiście tak jak w przypadku każdego zasiłku spełnione musi być także kryterium dochodowe, które ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez urząd skarbowy, zawierającego informację o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę. Dochód na osobę w rodzinie nie może być wyższy niż:

 • 674 zł
 • 764 zł, jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

W przypadku gdy wskazany dochód jest przekroczony, nadal można starać się o zasiłek rodzinny. Obowiązuje wówczas zasada „złotówki za złotówkę”, gdzie kwota świadczenia zostaje pomniejszona o tyle, o ile został przewyższony wymagany dochód miesięczny rodziny.

1 rodzina finanse pieniadze 4

Zasiłek rodzinny – ile wynosi?

Zasiłek rodzinny w 2018 roku rozłożony jest na trzy stawki. Kwota miesięczna jaką będziesz otrzymywać zależy od wieku twojego dziecka. Oto progi świadczeń, obowiązujących od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r.:

 • 95 zł na dziecko w wieku 0-5 lat,
 • 124 zł na dziecko w wieku 6-18 lat,
 • 135 zł na dziecko w wieku 19-24 lata.

Zasiłek rodzinny a dodatki

Do zasiłku rodzinnego przysługuje 7 dodatków, o które możesz wnioskować:

 • 1000 zł: na urodzenie dziecka (becikowe),
 • 400 zł na opiekę nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego,
 • 193 zł na samotne wychowanie dziecka (273 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego),
 • 95 zł na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (troje lub więcej dzieci),
 • 90 zł do ukończenia przez dziecko 5. roku życia oraz 110 zł od 5. roku życia na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego,
 • 100 zł na rozpoczęcie roku szkolnego,
 • 69 zł na dojazdy z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której dziecko podejmuje naukę (113 zł w przypadku wyprowadzki poza miejsce zamieszkania).

Należy pamiętać, że świadczenia związane z programem „500+” nie są wliczane do dochodu przy składaniu wniosków o inne zasiłki państwowe.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest