Ważność skierowania na badania

Żeby wykonać badania w ramach refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) niezbędne jest otrzymanie odpowiedniego skierowania od lekarza mającego podpisaną z nim umowę, najczęściej są to lekarze podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarze specjaliści. Co jednak w sytuacji kiedy już otrzymaliśmy skierowanie, ale zbyt długo zwlekaliśmy z jego wykorzystaniem? Kiedy skierowanie na badania traci swoją ważność?

Ważność skierowania na badania – jak to wygląda?

Narodowy Fundusz Zdrowia na swojej stronie internetowej zamieścił w tej sprawie następującą informację:
„Zazwyczaj skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Zachowuje ono swoją ważność do czasu realizacji, np. poprzez ustalenie terminu przyjęcia pacjenta do szpitala.

lekarzrodzinny 768x0 rozmiar niestandardowy

Po objęciu pacjenta opieką danej poradni, skierowanie ważne jest tak długo, jak długo utrzymuje się problem zdrowotny będący przyczyną wydania skierowania i jak długo lekarz specjalista prowadzący pacjenta wyznacza terminy kolejnych wizyt.”
Oznacza to, że nie ma określonego terminu ważności skierowania na badania i jest ono ważne do momentu, w którym zostanie ono zrealizowane. Z tego względu nie trzeba przejmować się, że ważność skierowania minie, a badania przepadną.

Kto nie potrzebuje skierowania?

Istnieją wyjątki od reguły. W szczególnych przypadkach od niektórych pacjentów nie jest wymagane posiadanie skierowania, a należą do nich między innymi:

  • osoby zakażone wirusem HIV
  • kombatanci , czyli byli żołnierze, uczestnicy ruchu oporu lub partyzanci
  • osoby chorujące na gruźlicę
  • osoby represjonowane, czyli będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
  • inwalidzi wojenni i wojskowi
  • cywilne ofiary działań wojennych, które podczas ich wykonywania straciły wzrok i stały się niewidome
  • osoby, które chcą zostać dawcami narządów i niezbędne są w tym celu odpowiednie badania
  • osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków, których badania dotyczą leczenia odwykowego

Mimo, że skierowanie na badania nie traci swojej ważności, warto jest realizować je na bieżąco, a więc jak najszybciej od chwili otrzymania go od lekarza. Chociażby dlatego, by nie zapomnieć o ich wykonaniu!

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest