Warunek na studiach – co to oznacza dla studenta

Jeżeli podejście do egzaminu poprawkowego nie zakończyło się uzyskaniem oceny pozytywnej z danego przedmiotu, istnieje możliwość wzięcia „warunku”. Za powtarzanie przedmiotu należy niestety zapłacić.

Co to właściwie oznacza i ile wynosi wymagana opłata?

Zgodnie z regulaminem studiów na wielu uniwersytetach student, który nie zdołał zaliczyć przedmiotu albo semestru, ma prawo wystąpić z wnioskiem do dziekana. Podanie z prośbą o wyrażenie zgody na powtarzanie przedmiotu i warunkowy wpis a podanie z prośbą o wyrażenie zgody na powtarzanie semestru to dwie zupełnie różne formalności. Pierwszy przypadek wiąże się z sytuacją, gdy tylko jeden przedmiot w danym semestrze został niezaliczony, w drugim – liczba przedmiotów może być większa.

Uzyskanie warunku jest równoznaczne z podjęciem nauki na wyższym semestrze, ale dodatkowo należy powtórzyć niezaliczony przedmiot. Nie można w ten sposób zaliczyć przedmiotu kontynuowanego w następnym semestrze, a niezaliczony przedmiot można powtarzać nie więcej niż dwa razy. Wysokość opłat i liczba dozwolonych w ciągu roku wpisów warunkowych to indywidualna sprawa każdego uniwersytetu. Koszty są uzależnione od kierunku studiów oraz od liczby godzin. Niekiedy uczelnie naliczają opłaty na podstawie punktów ECTS lub innych zmiennych. Podobnie z termin wniesienia opłaty na wydziale – każdy wydział określa własne ramy czasowe.

Skreślenie z listy studentów nastąpi dopiero wówczas, gdy student nie wniesie opłaty związanej z powtarzaniem przedmiotu lub nie dopatrzy terminowego złożenia podania po nieuzyskaniu zaliczenia. Warto zapoznać się z regulaminem własnej uczelni lub wydziału, ponieważ można odnaleźć tam wszystkie potrzebne informacje i na bieżąco sprawdzać aktualności.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest