Urlop tacierzyński – jakie zalety posiada

Nie ulega wątpliwości, że dla prawidłowego rozwoju dziecka istotny jest bliski kontakt z obojgiem rodziców. Czy – gdy spojrzymy na to z drugiej strony – pozwolenie mężczyźnie na spędzenie czasu z pociechą może mieć pozytywny wpływ na jego pracę? Jedna ze szwedzkich instytucji przygotowała listę zalet płynących z przyznania dni wolnych dla ojców.

Zacznijmy od początku!

Na początku należy rozróżnić dwa pojęcia. Urlop ojcowski przysługuje pracownikowi–ojcu, któremu urodziło się dziecko lub który przysposobił dziecko. Czas trwania wynosi równe dwa tygodnie niezależnie od liczby noworodków. Możliwość skorzystania z dni wolnych obowiązuje nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko dwóch lat. Natomiast urlop tacierzyński nie jest uregulowany prawnie i należy się w przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego. Kobieta ma prawo zrezygnować z dni wolnych po czternastu tygodniach – jeżeli się na to zdecyduje, pozostałą część urlopu przejmuje ojciec po złożeniu pisemnego wniosku. Można go również uzyskać po przynajmniej ośmiu tygodniach, gdy matka wymaga pobytu w szpitalu, co uniemożliwiałoby jej opiekę nad dzieckiem.

Jakie są zalety urlopu tacierzyńskiego?

Przede wszystkim uznanie mężczyzny za równoprawnego rodzica i możliwość nawiązania głębszego kontaktu z dzieckiem w okresie niemowlęctwa. Równie istotne jest samo poczucie stawania się ojcem. Gdy mężczyzna oswaja się z dzieckiem, wysyłanymi przez nie sygnałami oraz obserwuje jego zachowania, może lepiej je poznać i nawiązać głębszą więź. Tym samym wzmacnia się również relacja obojga rodziców, ponieważ dzielą wspólne troski, radości oraz obowiązki. Dostosowanie się do wcześniej nieznanej sytuacji przygotuje do pełnienia nowej roli społecznej i rozwinie. Ponadto pełnienie obowiązków i poczucie odpowiedzialności potrafi przynieść ze sobą poczucie spełnienia.

Na koniec warto wiedzieć, że w przypadku urlopu ojcowskiego pracownik otrzymuje całość normalnego wynagrodzenia, a w przypadku tacierzyńskiego – zasiłek macierzyński. Czy warto – odpowiedź na to pytanie trzeba już pozostawić ojcom.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest