Rozwód kościelny – czy jest możliwy?

Małżeństwo w kościele katolickim to jeden z najważniejszych sakramentów. Dwójka ludzi powstania być ze sobą aż do śmierci: Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Co jeśli jednak partner albo partnerka była już kiedyś w związku małżeńskim, ma poważny nałóg albo to była źle podjęta decyzja?

Nie ma czegoś takiego jak rozwód kościelny

Ale jest unieważnienie małżeństwa. Kościół katolicki uważa małżeństwo za sakrament. To znaczy, że nie można go cofnąć, ani przerwać. Można natomiast stwierdzić, że nigdy do takowego nie doszło. To z tego zapisu korzystają adwokaci specjalizujący się w prawie kanonicznym.

Postępowanie już nie trwa latami

Papież Franciszek zreformował sposób prowadzenia procesu. Wydał dokument Mitis Iudex Dominus Iesus, dzięki temu nieważność można uzyskać już w kilka miesięcy. To nie znaczy, że złagodzone zostało prawo kanoniczne. Przed kilkoma laty para musiała uzyskać zgodę w sądzie kościelnym, a następnie w sądzie apelacyjnym. Wygrana pierwszego procesu nie gwarantowała powodzenia w drugim. Obecnie wystarczy tylko wyrok pierwszej instancji. Na dodatek sprawę może prowadzić diecezja z której pochodzi powód, co bardzo usprawnia proces.

Jak wygląda proces?

Należy zgłosić się do kancelarii kanonicznej i porozmawiać z adwokatem. On oceni szanse na powodzenie w sądzie. Małżonek, lub para muszą sporządzić skargę powodową. To dokument przypominający zwykły pozew. Z nim należy udać się do sądu biskupiego.

Jeżeli dokument jest dobrze przygotowany następuje zebranie dowodów. Małżonkowie oraz ich bliscy odbywają indywidualne przesłuchania. Mają one na celu ustalenie, czy zawarto nieważne małżeństwo. Po zakończeniu postępowania dowodowego wszystkie pliki przekazane są sądowi. Zajmie się on wydaniem wyroku. Podobnie jak w postępowaniu cywilnym to powód musi postarać się o udowodnienie swojej racji. Druga strona automatycznie zakłada, że małżonkowie dopełnił wszystkich obowiązków.

Kościół wymaga szeregu dokumentów

W procesie kościelnym zeznania i wyjaśnienia to nie wszystko. Małżonkowie muszą dostarczyć akty chrztu, ślubu, wyrok sądu cywilnego (jeżeli takowy posiadają, dlatego, że w polsce ślub kościelny nie jest respektowany przez prawo cywilne – stąd popularność ceremonii konkordatowych). Następnie należy dołączyć wszystkie wyniki badań lekarskich, dokumentów z policji, a nawet korespondencję listowną i elektroniczną. Wszystko zależy od tego z jakiego powodu parze zależy na unieważnieniu małżeństwa.

Małżeństwa z przymusu, manipulacji, albo w celu uzyskania korzyści majątkowych

Kościół katolicki nie uznaje małżeństw zawartych pod wpływem nacisków rodziny. Wystarczy, że którekolwiek z powodów udowodni, że bało się przeciwstawić rodzinie (np. rodzice grożący, że wyrzucą z domu syna, jeżeli nie ożeni się ze swoją ciężarną dziewczyną). Tak samo jest z manipulacją (gdy któraś ze stron udaje uczucie), brak zrozumienia obowiązków małżeńskich, bycie pod wpływem substancji psychoaktywnych, niezdolność do pełnienia obowiązków małżeńskich przez chorobę psychiczną, albo zawarcie małżeństwa pod warunkiem (np. rozdzielności majątkowej).

Problemy z powinowactwem, albo brak nieważności wcześniejszego małżeństwa

W chrześcijaństwie zabronione jest wzięcie ślubu z osobą z którą jesteśmy bezpośrednio spokrewnieni (brat – siostra), ale też jeżeli dziecko jest adoptowane (czyli z punktu genetycznego, pokrewieństwo nie występuje). Przesłankami do unieważnienia są też powinowactwo albo pokrewieństwo prawne (teść – teściowa). Dodatkowo małżeństwo nie występuje w przypadku młodocianego wieku małżonka, porwania, odmienności religijnej (jeżeli muzułmanka złoży przysięgę katolicką nie obowiązuje ona jej ze względu na inną wiarę). Jednym z częstych powodów jest brak zakończenia poprzedniego związku.

Kościół katolicki uważa małżeństwo za święty sakrament. Doskonale zdaje sobie jednak sprawę ze zmieniającego się świata. Nie znaczy, to że łatwiej jest się rozwieść. Jeżeli ktoś ma poważne powody do zakończenia pożycia małżeńskiego nie jest wykluczony z życia we wspólnocie kościoła. A pracownicy kościelni podkreślają, że to przede wszystkim na tym zależy wiernym.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest