Obowiązkowa służba wojskowa – wszystko na jej temat!

Na początku lutego rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa, która potrwa do 26 kwietnia br. – ustalono 16 października 2018 r. w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej. Procedura obejmie ok. 210 tysięcy ludzi. Dowiedz się więcej na temat obowiązkowej służby wojskowej i sprawdź, czy możesz spodziewać się wezwania do kwalifikacji.

Służba wojskowa

To forma szkolenia i ćwiczeń wojskowych, które mają na celu przygotowanie rezerw osobowych w przypadku konfliktu zbrojnego. Od 2004 r. pełniło się ją nieprzerwanie przez 9 miesięcy, jednak sześć lat później obowiązkowa służba wojskowa została prawnie zawieszona, ale ma powrócić. Właśnie dlatego Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) ogłosiło w ubiegłym roku przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych świadczących o zdolności pełnienia służby.

Kwalifikacje wojskowe 2019

Jak podaje MON, kwalifikacje zostaną przeprowadzone przez wojewodów z udziałem innych przedstawicieli władz terytorialnych, a więc: starostów, wójtów, burmistrzów – prezydentów miast, a także szefów sztabów wojskowych. Rejestracja kandydatów odbywa się z pomocą numerów PESEL w urzędach gmin. Wybrane osoby otrzymają pisemne wezwanie do odbycia obowiązkowych kwalifikacji.

Na czym to polega?

Procedura będzie polegała na wykonaniu prostych badań orzekających o zdolności do odbycia szkolenia wojskowego. Przeprowadzą je komisje lekarzy. Sprawdzą oni m. in. postawę ciała,wagę każdego z kandydatów, wzrost, słuch i drożność nosa. Obejrzą stopy, aby wykluczyć płaskostopie. Zbadają wzrok oraz wykonają test na daltonizm. Zmierzą też ciśnienie krwi. Konieczne może okazać się także wcześniejsze wykonanie jej morfologii. Po badaniu, dla każdego uczestnika zostanie określona kategoria.

Co oznaczają poszczególne kategorie?

  • Kategoria A – oznacza zdolność do pełnienia służby wojskowej – także w obronie cywilnej, zdolność do służby zastępczej, z wyjątkiem służby zawodowej. „Wszystkie osoby, którym orzeczona zostanie kategoria „A”, jeżeli nie zgłoszą się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, będą przenoszone do rezerwy” – czytamy na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej.
  • Kategoria B – ze względu na obecny stan zdrowia, osoba nie kwalifikuje się do pełnienia służby, ale jest to orzeczenie czasowe. Grupa osób, która uzyskała kategorię ”B” zostanie ponownie wezwana na badania, po opływie terminu, na jaki została przyznana niezdolność do służby.
  • Kategoria D – oznacza niezdolność do czynnej służby w czasie pokoju, ale osoba po przydzieleniu do tej kategorii, może zostać powołana do pełnienia niektórych funkcji zarezerwowanych dla wojskowych służb terytorialnych.
  • Kategoria E – w związku ze stanem zdrowia, orzeczenie trwałej niezdolności do pełnienia służby w czasie pokoju, wojny oraz mobilizacji wojska. Oznacza zwolnienie z obowiązku wojskowego.

Orzeczenie jest decyzją administracyjną, od której można się odwołać do 14 dni od momentu uzyskania decyzji o przydzieleniu do którejś z powyższych kategorii.

Kto może spodziewać się wezwania?

  • Młodzi mężczyźni, którzy w 2019 roku ukończyli 19 rok życia to tzw. rocznik podstawowy, dlatego ta grupa zostanie wezwana obowiązkowo.
  • Roczniki starsze – osoby urodzone w latach 1995-1999, które nigdy wcześniej nie uczestniczyły w kwalifikacjach wojskowych.
  • Kobiety i mężczyźni urodzeni w latach 1998-1999 o orzeczonej kategorii „B” pod warunkiem, że termin ustalonej niezdolności upływa przed 26 kwietnia 2019 r.
  • Kobiety i mężczyźni urodzeni w latach 1998-1999 o orzeczonej kategorii „B”, jeśli termin ustalonej niezdolności upływa po 26 kwietnia br., ale złożono wniosek o wyznaczenie innej kategorii.
  • Kobiety urodzone w latach 1995-2000, które uzyskały już kwalifikacje lub są jeszcze w trakcie nauki na kierunkach medycznych, weterynaryjnych, psychologicznych pod warunkiem, że nie przyznano im wcześniej żadnej kategorii.
  • Osoby pełnoletnie, które nie ukończyły jeszcze 24 roku życia i wcześniej ochotniczo zgłosiły się do kwalifikacji.

Co musisz ze sobą zabrać?

Zabierz ze sobą ważny dokument potwierdzający Twoją tożsamość. Może to być dowód osobisty lub paszport oraz zdjęcie 35x40mm. Potrzebne będą także wyniki wcześniej wykonanej morfologii krwi oraz inna dokumentacja medyczna potwierdzająca Twój stan zdrowia. Oprócz tego, nie zapomnij kwalifikacji zawodowych lub zaświadczenia ze szkoły o kontynuacji nauki.

Osoby przystępujące do tej procedury kolejny raz, dodatkowo powinny wziąć ze sobą wyniki badań z ostatnich 12 miesięcy i książeczkę wojskową.

Co się stanie, jeśli nie pójdziesz na badania?

Jeśli z jakichś powodów uczestnictwo w kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie będzie dla Ciebie niemożliwe, jak najszybciej po otrzymaniu pisemnego wezwania, powiadom o tym wójta lub burmistrza swojego miasta, który bez żadnych konsekwencji wskaże inną datę.

To bardzo ważne, aby powiadomić organy władzy terytorialnej. Osoba, która tego nie zrobi i nie pojawi się na kwalifikacji wojskowej, zostanie przymusowo doprowadzona przez Policję lub poniesie karę administracyjną w postaci grzywny, a nawet ograniczenia wolności.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest