Kontrola z ZUSu w weekend? Co oznacza?

Czy wiesz, że ok 10% osób korzystających ze zwolnień lekarskich a w rezultacie w tym czasie, wykonuje aktywność zawodową? Czy wiesz, że co drugi Polak ma na swoim koncie nieprawdziwe zwolnienie lekarskie? Czy wiesz, że 1 osoba na 15 zbadanych nadużywała prawa do choroby? A czy wiesz, że ZUS może to skontrolować?

Jeśli te statystyki nie są Wam obce, albo jeśli jesteście ciekawi jak przebiega kontrola ZUSu zerknijcie na poniższy artykuł.

Zwolnienie lekarskie, przynajmniej w teorii dotyczy zwolnień chorobowych, z tytułu niemożności wykonywania zleconej pracy. Najczęściej bierze się go w okresie operacji, grypy czy innych problemów zdrowotnych. “Najczęściej” nie oznacza jednak “zawsze”. Coraz częściej słyszy się i praktykuje zwolnienia lekarskie, które nie mają nic wspólnego ze stanem naszego zdrowia. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji w której postanawiamy udać się po L4 z powodu… wyjazdu, remontu czy wakacji.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 60, poz. 636 z późniejszymi zmianami) kontrola odbywa się na zlecenie ZUS w najmniej oczekiwanym dla nas momencie (także w weekend). Zlecenia tego typu odbywane są losowo, a na pierwszy rzut idą wszelkie zwolnienia długotrwałe, również wystawione przez ubezpieczyciela.

Podczas takiej kontroli ZUS może zlecić kilka działań min:

  • skierować osobę chorą na dodatkowe badania specjalistyczne, związane ze zwolnieniem chorobowym
  • zażądać nowego, dokładnego odpisu z wizyty danego lekarza, który wystawi L4
  • przeprowadzić badanie na nowo, w wyznaczonym miejscu i czasie

Celem tego typu działań jest przede wszystkim sprawdzenie czy osoba w okresie odbywania zwolnienia lekarskiego nie odbywa i nie wykonuje innej pracy, oraz czy zwolnienie lekarskie wystawione jest słusznie. W momencie nie zastania chorego w domu (nawet w weekend) wysłane zostaje pismo ponaglające, mówiące o konieczności wyjaśnienia maksymalnie w ciągu 3 dni. Jeśli tego nie zrobi wysyłane jest ponaglenie i w ciągu następnych 7 dni oczekuje się na pismo.

Co się stanie jeśli…

…. nie złoży się wyjaśnień albo nie przejdzie się kontroli? Osoba na zwolnieniu traci prawo do zasiłku na cały okres odbywania zwolnienia chorobowego.

Kogo najczęściej bierze się na kontrolę?

Oczywiście reguły nie ma, bowiem cały zabieg ZUSu polega na zaskoczeniu osoby chorej. Najczęściej jednak wybiera się osoby, które korzystają ze zwolnień często lub które zwolnienia lekarskie biorą od różnych lekarzy czy wcześniej składały zaświadczenia lekarskie po terminie.

Co wykazują kontrole?

Oprócz statystyk, które przedstawiliśmy na początku warto dodać, że co 15 zwolnienie jest nieważne, dzięki czemu ZUS wstrzymał wypłacanie zasiłku na łączną kwotę 150mln zł.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest