Kodeks pracy 2018 – czyli jakie zmiany wprowadzono?

W tym roku kodeks pracy przechodzić będzie drastyczne zmiany- od nowych umów, po czas urlopu. To pierwsze tak poważne zmiany od 40 lat. Nowemu kodeksowi pracy postawiono za cel objęcie wszystkich zarabiających pieniądze, nie tylko pracowników na etacie. Czy nowe ustalenia będą korzystne ? Przedstawiamy kilka zaproponowanych modyfikacji.

Urlop

Dotychczas pracownicy mogli występować o 4 dni urlopu w ciągu roku. Jedyną rzeczą, która ma się zmienić jest wymóg, by chęć dnia wolnego zgłaszać przynajmniej 24 godziny przed jego odbyciem. Ciężko zatem nazwać to urlopem na żądanie, służącym do nieplanowanych, problematycznych sytuacji, które mogą spotkać każdego, nawet na kilka godzin przed pracą. Omawiane jest również 26 dni wolnego dla wszystkich pracowników. Niestety, należy swojego przywileju niezwykle pilnować, gdyż urlop wypoczynkowy możemy wykorzystać tylko w danym roku. W rzadkich przypadkach możemy zaplanować dni wolne do końca pierwszego kwartału następnego roku, w innym razie przepadają. Przede wszystkim warto ustalić termin odpoczynku z szefem, który może z różnych przyczyn nie zaakceptować naszych planów.

Zwolnienie

W razie chęci rozwiązania umowy z danym pracownikiem przełożony musi przeprowadzić z nim spotkanie, na którym poinformuje o przyczynach zwolnienia. Od rozmowy ma jeszcze 7 dni na ostateczną decyzję. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracodawca w danym momencie zatrudnia nie więcej, niż 10 osób, wówczas nie musi organizować spotkania, pod warunkiem przekazania pracownikowi rekompensaty pieniężnej. Jeśli zostanie zasądzone usunięcie pracownika, równocześnie znosi się jego okres ochronny na 30 dni. Przypomnijmy, że obowiązuje on w czasie urlopu, bądź zwolnienia lekarskiego. Stanowić to może poważny problem dla kobiet w ciąży.

Likwidacja stanowiska

W momencie likwidacji stanowiska pracy pracodawca musi zaproponować pracownikowi inne stanowisko, do którego posiada odpowiednie kwalifikacje i może zdobyć je w najbliższym czasie, aby uniknąć dłuższego okresu bezrobocia.

Przerwy

Pracodawcy często pozwalają na dodatkowe przerwy osobom palącym papierosy. Podczas, gdy normalny pracownik będący w pracy kilka godzin ma 15 minut przerwy, palacze korzystają z przywileju i wydłużają czas wolny wyjściami na papierosa. Nowe zasady mają wprowadzić obowiązek odpracowania wspomnianych przerw.

Umowy o pracę

Obecnie często nadużywa się umowy-zlecenie, która może stanowić utrudnienie dla stałego pracownika chociażby, jeśli chciałby wziąć kredyt. W związku z tym planuje się usunięcie możliwości wystawiania tego typu, oraz umowy o dzieło. Jedynymi wyjątkami mieliby być przedsiębiorcy i specjaliści zarabiający powyżej granicy 5 średnich krajowych. Reszta pracodawców mogłaby korzystać z 3 nowych rodzajów umów: sezonowej, dorywczej i nieetatowej.

Zmiany w prawie pracy wywołują wiele kontrowersji. O ile po 40 latach niektóre zasady wydają się przestarzałe, to nowe są momentami niezbyt przychylne pracującym. Póki co ciężko podać konkretny termin wejścia w życie modyfikacji w kodeksie pracy i jego ostatecznej wersji. Miejmy nadzieję, że decydujący znajdą złoty środek i zmiany będą do przyjęcia dla wszystkich.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest