Czym jest demiseksualizm?

Demiseksualista to osoba, która nie doświadcza pociągu seksualnego, jeśli nie posiada z kimś silnego emocjonalnego związku. Termin „demiseksualność” określa orientację „pół na pół” – seksualną i aseksualną. Niemniej jednak, termin ten nie oznacza wcale, że ​​osoby demiseksualne mają niepełną lub połowiczną seksualność, ani nie oznacza, że pociąg seksualny bez emocjonalnego związku jest wymagany dla określenia „pełnej” seksualności. Ogólnie rzecz biorąc, demiseksualiści nie czują pociągu seksualnego do żadnej płci w szczególności. Jednakże, gdy demiseksualista związuje się z kimś emocjonalnie (bez względu na to, czy są to uczucia romantyczne, czy przyjazne) to zaczyna doświadczać pociągu seksualnego i pożądania w stosunku do tej konkretnej osoby.

Czym jest demiseksualizm?

Dr Holly Richmond, certyfikowana terapeutka seksualna oraz doradca małżeński i rodzinny, wyjaśnia to następująco: typowa osoba spotyka kogoś i zazwyczaj pojawia się pewien stopień fizycznego pociągu, który pojawia się w przeciągu kilku sekund. W przypadku demiseksualności na początku nie ma żadnego pociągu fizycznego. Tak naprawdę to chodzi właśnie o romantyczne uczucia, miłość, czy przyjaźń, które okazują się być najważniejsze, a pociąg seksualny i pożądanie odchodzą na drugi plan i na pewno nie będą siłą napędową związku. Innymi słowy, jest to zupełne przeciwieństwo wielkich historii miłosnych, w których ludzi od samego początku łączy namiętność i relacja cielesna.

Richmond wyjaśnia także, że ani płeć, ani orientacja nie odgrywa znaczącej roli w demiseksualiźmie. Można być heteroseksualnym demiseksualistą lub poligamicznym demiseksualistą, i tak dalej. Dr Jenni Skyler, dyplomowana seksuolożka, opisuje związek z osobą demiseksualną jako „przyjaźń, która się rozpala”.

Demiseksualność jest często mylnie traktowana jako „godzien podziwu” wybór danej osoby, która dobrowolnie wyrzeka się relacji cielesnych. Demiseksualiści wcale nie rezygnują z seksu, tylko nie odczuwają pożądania, dopóki nie stworzą z kimś głębokiej więzi emocjonalnej.

Czym się przejawia demiseksualizm?

Według jednego hipotetycznego modelu, osoba, która identyfikuje się jako demiseksualna, nie doświadcza pierwotnego pociągu seksualnego, ale doświadcza wtórnego pociągu seksualnego. W tym modelu podstawowe pożądanie cielesne oparte jest na zewnętrznych cechach, takich jak wygląd, czy ubiór, podczas gdy wtórny pociąg seksualny jest wynikiem upodobań charakteru, temperamentu i bliskości z daną osobą.

Chociaż czynniki takie jak wygląd i osobowość nie wpływają w pierwszej kolejności na pociąg seksualny osób demiseksualnych (ponieważ demiseksualiści nie doświadczają pierwotnego pociągu seksualnego), takie czynniki mogą wpływać na romantyczny pociąg, tak jak w przypadku każdej innej orientacji.

Demoseksualizm może utrudniać niektórym osobom tworzenie romantycznych lub seksualnych związków. Demoseksualiści w oczach seksualistą często sprawiają pierwsze wrażenie jako osoby, które chcą być „tylko przyjaciółmi”, co w wielu przypadkach może ich w oczach osoby, dla której bliskość cielesna jest w związku bardzo ważna.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest