500+ na każde dziecko. Jakie warunki spełnić?

W Polsce wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500+” uzyskało już prawie 3 miliony rodzin, świadczenie wychowawcze w wysokości 500 złotych do tej pory niezależnie od dochodu uzyskiwali rodzice na drugie i kolejne dzieci.

500 zł na każde dziecko — jaki warunek trzeba spełnić?

500 zł na każde dziecko w rodzinie to nowa inicjatywa Platformy Obywatelskiej, która została zaprezentowana przez Grzegorza Schetyna. Opozycja proponuje, aby w ramach „Programu Rodzina 500+” świadczenie na każde dziecko otrzymywali jedynie pracujący rodzice. Z odpowiedzią na te propozycje przyszła Elżbieta Rafalaska — jej obliczenia wskazują na to, że taka zmiana doprowadziłaby do upadku finansowego w Polsce.

Kiedy złożyć wniosek?

W celu otrzymywania świadczenia od października tego roku trzeba było złożyć wniosek do końca sierpnia w urzędzie gminy, miasta bądź online. Te osoby, które spóźnią się z wnioskiem, dostaną pieniądze dwa miesiące po złożeniu wniosków. Dopiero w lutym 2018 sytuacja się unormuje i będą obsługiwane na bieżąco.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku?

Rodziny starające się o uzyskanie świadczenia wychowawczego w 2018 roku muszą udowodnić osiągane dochody, dlatego konieczne jest dołączenie do wniosku zaświadczenia potwierdzającego osiągane dochody, a w niektórych przypadkach dokumenty potwierdzające wiek dziecka, orzeczenia i wyroki sądu rodzinnego.

Co się zmieni od 2018 roku?

Zasady programu 500 plus pozostaną bez zmian, w dalszym ciągu świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat. Pieniądze w tej samej kwocie przysługują również na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinach z niskim dochodem. Aby dostać dodatkowe 500 zł na dziecko, konieczne jest spełnienie kryterium dochodowego w wysokości 800 zł. W przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego przychód w rodzinie nie może przekroczyć 1200 zł.

500+ nie dla oszustów

Istnieją sytuacje, że pracownik celowo zwalnia się z pracy, by podpisać z tym samym pracodawcą nową umowę z niższym wynagrodzeniem z zamiarem pobierania 500 zł na pierwsze dziecko. Aby zapobiegać takim oszustwom, urzędnicy będą sprawdzać, czy wnioskodawca po zerwaniu umowy zarobił jakiekolwiek pieniądze u tego samego pracodawcy. Osoby samotnie wychowujące dziecko będą mogły otrzymywać świadczenie wychowawcze pod warunkiem wystąpienia do sądu o alimenty i spełnienia kryterium dochodowego. Jak dotąd przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem lub kartą podatkową nie musieli udowadniać swoich dochodów. Teraz się to zmieni i urzędnicy będą przyjmować, że taka osoba uzyskuje dochód ogłoszony w rozporządzeniu ministra. Ta kwota jest w tej chwili nieznana.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest