Organizator

Konkurs jest organizowany przez Wydawnictwo RM oraz serwis PoradyFit.

Termin i miejsce konkursu

Konkurs trwa od 29 stycznia 2024 (od godz. 16:00) do 2 lutego 2024, (do godz. 23:59). Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnicy konkursu

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, która:

Zasady konkursu

Do udziału w konkursie należy:

  1. Polubić fanpage Wydawnictwa RM oraz serwis PoradyFit.
  2. Udostępnić post z konkursem na swojej stronie na Facebooku.
  3. Napisać w komentarzu pod postem konkursowym:  jakie warzywo jest Twoim ulubionym i dlaczego. Napisz, w jakich potrawach je stosujesz. 

Nagroda

Główną nagrodą w konkursie jest książka “Kuchnia pełna warzyw” Lidii Bawolskiej. Zwycięzców ogłosimy w poniedziałek, 5 lutego 2024 do godziny 16:00. 

Wybór zwycięzcy

Trzech zwycięzców konkursu wyłoni jury, złożone z przedstawicieli Wydawnictwa RM oraz serwisu  PoradyFit. Jury ocenia zgodność odpowiedzi na pytanie konkursowe z tematyką konkursu oraz kreatywność i oryginalność odpowiedzi.

Ogłoszenie wyników

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na fanpage’u Wydawnictwa RM oraz serwisu  PoradyFit w ciągu 3 dni od zakończenia konkursu.

Obowiązki zwycięzcy

Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do podania danych osobowych, niezbędnych do przekazania nagrody, w tym adresu oraz numeru telefonu.

Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub straty, które mogą wyniknąć z uczestnictwa w konkursie.

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez Wydawnictwo RM oraz serwis  PoradyFit w celu przeprowadzenia konkursu. Dane te będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu, a następnie zostaną usunięte. Uczestnicy konkursu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w polityce prywatności Wydawnictwa RM i serwisu  PoradyFit.